Odruch

Możliwość komentowania Odruch została wyłączona 51
Odruch
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Odruch
Odruchem nazywa się czynną zmianę stanu organizmu (reakcji) spowodowaną przez zewnętrzny lub wewnętrzny bodziec i realizowaną za pośrednictwem układu nerwowego. Sposób reakcji zależy od siły i rodzaju bodźca zgodnie z regułami dotyczącymi recepcji.
Podłożem strukturalnym odruchu jest łuk odruchowy będący drogą przekazu pobudzeń. Składa się z receptora, drogi aferentnej, ośrodka odruchu, drogi eferentnej i efektora (narządu wykonawczego). Receptorem oraz drogą aferentną może być w najprostszym przypadku pojedynczy neuron czuciowy (pseudounipolarny) mający zakończenie receptoryczne

(np. nagie zakończenie nerwowe,zakończenie baldaszkowate i kwiatowe). Części ośrodkowe i eferentne może stanowić pojedynczy motoneuron wraz ze wszystkimi kolateraliami aksonu, który z określoną liczbą włókien mięśniowych tworzy jednostkę notoryczną. W łuk odruchowy może też być włączonych szereg interneuronów, w tym także neurony hamulcowe (np. komórki Renshawa w rdzeniu).

W zależności od rodzaju efektora wyróżnia się:

– odruchy wegetatywne (zmiana ukrwienia skóry, zmiana częstości skurczów serca, wydzielanie soków trawiennych, pocenie się itp.)

– odruchy soma tomo toryc zne (objawiające się najczęściej ruchami ciała

W zależności od ilości neuronów tworzących łuk; odruchowy rozróżnia się:

– odruchy proste (dwuneuronowe lub monosynaptyczne) o krótkim czasie utajenia

– odruchy złożone (wieloneuronowe lub ppłisynaptyczne) o dłuższym czasie utajenia w związku z większym opóźnieniem synaptycznym wyni kającym z czasu przekazu bodźca przezi synapsy; mogą one także składać się z większej liczby elementów ruchowych.

Inne wpisy:

admin

View all contributions by admin