Odruchy

Możliwość komentowania Odruchy została wyłączona 28
Odruchy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Odruchy
Odruchy mogą występować w postaci łańcuchów reakcji, w których poprzedni element dostarcza bodźca wyzwalającego następny element łańcucha. Takie zespoły u zwierząt określamy jako instynkty. Są one zazwyczaj reakcjami typu motywacyjnego i podlegają warunkowaniu. U człowieka reakcje warunkowo odruchowe mogą wywoływać bodźce należące do drugiego układu sygnalizacyjnego (słowa mówione i pisane, symbole umowne itp.)i

Wyróżnia się następujące poziomy integracji czynności ruchowej: Poziom rdzeniowy poziom odruchów tonicznych tzw. pętli gamma (odruchów miota tycznych) oraz odruchów obronnych rdzenia. Uszkodzenie rdzenia bądź jego nagłe izolowanie od wyższych partii układu
nowego powoduje wystąpienie krótkotrwałego zaniku odruchów poniżej miejsca uszkodzenia bądź izolacji, zwanego wstrząsem rdzeniowym,
Poziom opuszkowomostówy odruchów toniecznyoh i antygrawitacyjnych, zwanych inaczej odruchami statycznymi lub pozycyjnymi. Czynność ta powstaje z udziałem układu siatkowatego zstępującego i jąder przedsionkowych,
Poziom śródmózgowiowy odruchów posturalnych typu statokinetycznego (poprawcze) oraz odruchów orientaoyjnych. Ośrodki powyższych odruchów znajdują się w jądrach wzgórków czworaczych, jądrze czerwiennym oraz jądrze związanym z pęczkiem podłużnym przyśrodkowym.
Poziom międzymózgowiowopostawny, na którym powstają odruchy lokomocyjne typu zautomatyzowanego oraz łańcuchowe reakcje instynktowne .

Inne wpisy:

admin

View all contributions by admin