Rozpad glukozy

Możliwość komentowania Rozpad glukozy została wyłączona 18
Rozpad glukozy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Rozpad glukozy
Rozpad glukozy w tkance nerwowej dokonuje się także w tzw. . cyklu pentozowofosforanowym. Pod względem energetycznym jest to proces mniej korzystny, lecz bardzo istotny dla tkanki nerwowej. Dostarcza on rybozo6fosforanu, składnika potrzebnego do odnawiania i syntezy kwasów nukleinowych.
Szczególną rolę w metabolizmie mózgowia odgrywają aminokwas y. Ich przemiany zachodzą w procesach dezaminacji oksydatywnej, transaminacji, dekarboksylacji, procesach wiązania amoniaku i syntezy mocznika. We wszystkich tych procesach jako najbardziej dla mózgowia istotne uważa się przemiany kwasu glutaminowego i kwasu asparaglnowego. Kwas glutaminowy spełnia centralną funkcję łącznika przemian białkowych, węglowodanowych, tłuszczowych, tlenowych, 3yntezy pury.u i porfiryn. Jest on także między innymi substratem do syntezy kwasu gammaaminomasłowego (GAPA) będącego jednym z najważniejszych neuromediatorów hamujących. Przypuszcza się, że sam kwas glutaminowy i asparaginowy spełniają też funkcję modyfikującą pobudliwość i przewodzenie w synapsach.
Aminokwasy zawierające grupę sulfhydrylową (SH), zwłaszcza metionina, stanowią ważne źródło grup metylowych (CH), które z tych związków mogą być łatwo oddane w procesach transmetylac ji. Umożliwiają one powstanie katecholamin, serotoniny, melatoniny, histaminy.

Aminokwas aromatyczny, tryptofan, jest substratem dla serotoniny, melatoniny i kwasu nikotynowego. Związki te pełnią podstawowe funkcje w niektórych procesach psychicznych oraz w regulacji pobudzeń neuronów mózgowia.

Inne wpisy:

admin

View all contributions by admin